Accountancy

Het samenstellen van jaarrekeningen is onze specialisatie. Een door ons samengestelde jaarrekening wordt voorzien van een samenstellingsverklaring. Een door ons samengestelde jaarrekening is samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving.

Wij voegen meerwaarde aan onze rapporten toe. Afhankelijk van en toegesneden op de branche waarin uw onderneming actief is, rapporteren wij bijvoorbeeld brutomarges per productgroep, projectresultaten, de onderhanden werkpositie of liquiditeitsratio’s. Wij bespreken de jaarrekening met u, analyseren relevante ontwikkelingen en vertalen dit naar mogelijke verbeterpunten voor uw onderneming.